22.01.2013

LIVE: Първият демократичен референдум на 27.01.2013г. Представяне и застъпничество на позициите „ЗА“ и „ПРОТИВ“

Нов Български Университет и департаментите „Политически науки”, „Бизнес администрация” и […]