10.09.2012

Изслушвания на кандидати за нови членове на ВСС

Във връзка с избора на нови членове на ВСС и като част от Инициативата за […]