Търсене на публикации по ключова дума, категория или дата в блога:

  • Търсене по категории:

Последни публикации:

24.12.2012

Законът за устройство на територията не гарантира основни екологични права

На 12 октомври 2012 г. Народното събрание приема Закон за […]