Търсене на публикации по ключова дума, категория или дата в блога:

  • Търсене по категории:

Последни публикации:

24.09.2012

ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА – СЕДЕМ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО УЧАСТИЕ

Европейската гражданска инициатива, предвидена в Договора от Лисабон, позволява един […]