Търсене на публикации по ключова дума, категория или дата в блога:

  • Търсене по категории:

Последни публикации:

16.02.2012

Избори в дигиталната ера или за наблюдателите 2.0

Давид Джамбазов разказва пред “ Отворен парламент – граждански гласове“ […]