05.10.2012

Пресконференция на “Отворен парламент – граждански гласове”. Какво ни предстои?

“Отворен парламент – граждански гласове” е интернет портал, предоставящ информация за парламентарния живот в България. […]