Търсене на публикации по ключова дума, категория или дата в блога:

  • Търсене по категории:

Последни публикации:

05.10.2012

Пресконференция на “Отворен парламент – граждански гласове”. Какво ни предстои?

“Отворен парламент – граждански гласове” е интернет портал, предоставящ информация […]