РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ

  • Дата на раждане : 28/03/1955 София, България
  • Професия: друга;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rosen.malinov@parliament.bg