ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ

  • Дата на раждане : 08/12/1962 с. Иваново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dobrin.danev@parliament.bg
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно действия на Министерство на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.
Отговорено в зала на 06/12/2019.