АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ

  • Дата на раждане : 31/05/1958 София, България
  • Професия: актьор;
  • Езици: френски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anastas.popdimitrov@parliament.bg
29/11/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно извеждането на знаковата книжарница "Хеликон" от сградата на Министерство на културата на бул. "Ал. Стамболийски" № 17.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изгаряне на стърнища в землището на община Оряхово.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
  • Васил Стоянов Василев - културни политики