АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА

  • Дата на раждане : 05/01/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anna.slavova@parliament.bg
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечаване на спешната помощ с кадри.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на държавните и общинските болници.
Писмен отговор на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обучението на ученици и студенти, диагностицирани с дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия.
Писмен отговор на 29/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечеността на болниците със серум срещу змийска отрова.
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно доклад за техническо обследване на нова детска болница.
Писмен отговор на 22/11/2019.
  • Атанас Симеонов Черногорски - законодателство