МИТКО КОСТАДИНОВ ПОЛИХРОНОВ

  • Дата на раждане : 03/11/1965 Маджарово, България
  • Професия: бизнесмен;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mitko.polihronov@parliament.bg