ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ

  • Дата на раждане : 09/07/1959 с. Бошуля, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.vergiev@parliament.bg
21/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно хода на преговорите за доставка на Ф-16 блок 70 по Проект за инвестиционен разход за Военновъздушните сили на Република България.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно информация за споразумение, ощетяващо Министерство на отбраната и в разрез с националния интерес на Република България.
Писмен отговор на 05/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно незакрито общинско депо за неопасни отпадъци в общ. Септември.
Писмен отговор на 26/07/2019.
  • Иванка Николова Кърджийска - местни и законодателни политики