ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА

  • Дата на раждане : 03/06/1986 Пловдив, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: elena.aksieva@parliament.bg
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно приложението на Закона за защита от домашното насилие.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възрастовата структура на преподавателите в държавните училища.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица.
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти.
Писмен отговор на 29/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно мониторинг и контрол на плана за рекултивация, вследствие на дейността в с. Белащица.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица.
Писмен отговор на 21/09/2018.
26/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нередности в учебник за 9 клас, които противоречат на Конституцията на Република България.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно несъответствия в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи с други ресорни институции.
Писмен отговор на 09/11/2018.
  • Стефан Христофоров Аксиев - вътрешна сигурност и обществен ред