РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА

  • Дата на раждане : 28/01/1973 , България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: radoslava.chekanska@parliament.bg
20/04/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно паневропейски транспортен коридор 8.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на участък от републикански път ІІІ-623 на територията на област Кюстендил.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно реконструкцията на комплекс Осогово.
Писмен отговор на 20/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни работи по път II-62 Дупница - Самоков.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно подобряване на инфраструктурата на училищата по изкуства и култура към Министерството на културата.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
  • Красимир Иванов Димитров - култура и вероизповедания
  • Тодор Николов Петков - култура и вероизповедения