ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА

  • Дата на раждане : 18/08/1968 с. Черна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: daniela.dimitrova@parliament.bg
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проучването за добив на газ в община Генерал Тошево и инвестиционното намерение за добив на газ.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на път II - 29 Варна - Добрич - Кардам на територията на област Добрич.
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно оценка на проекти по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони - 2".
Отговорено в зала на 01/03/2019.
08/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обновяване на базата на Спешната медицинска помощ на територията на обл. Добрич по Проекта за модернизация на спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект "Рехабилитация на водопровод Помпена станция Малина до водоем 300 м3 - Генерал Тошево".
Отговорено в зала на 15/03/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно екологичното състояние на защитени местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро".
Отговорено в зала на 31/05/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 68 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 38000 лева (потребителски кредит); 30000 лева (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка (потребителски кредит); Първа инвестицонна банка (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Христо Грудев Грудев - регионално благоустройство