ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА

  • Дата на раждане : 04/02/1980 Пещера, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: desislava.kostadinova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безплатно детско здравеопазване по черноморските ни курорти.
Писмен отговор на 06/10/2017.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разработените проекти по 13-те национални програми за развитие на образованието през 2018 г.
Писмен отговор на 05/04/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път II-37 Пазарджик - Пещера - Батак.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ТЕЛК гр. Пазарджик.
Писмен отговор на 15/02/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма