РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ

  • Дата на раждане : 29/03/1965 Варна, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: ruslan.toshev@parliament.bg
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно неохраняеми морски плажове.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
23/11/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - СБОБАЛ - ВАРНА ЕООД - управител
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Специализираа очна болница за активно лечение 2000 Варна ООД - 1 дял на стойност 50 лв; СБОБАЛ - ВАРНА ЕООД - управител
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Специализираа очна болница за активно лечение 2000 Варна ООД - 1 дял на стойност 50 лв. Делът е прехвърлен с договор за продажба от 15.05.2009 година. Всички дялове на СБОБАЛ - ВАРНА ЕООД са собственост на Община Варна.
Влог/депозит/дебитна карта -
  • Георги Савов Недев - местно самоуправление
  • Николай Василев Тодоров - сигурност и обществен ред