ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА

  • Дата на раждане : 23/02/1964 Добрич, България
  • Професия: библиограф;историк;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: emiliya.milkova@parliament.bg
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно проект за разработване на винено-кулинарни дестинации.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно неохраняеми морски плажове.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
05/10/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност".
Писмен отговор на 05/10/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно комуникационни кампании за популяризиране на дестинация България.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно проект за превенция на детската престъпност.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
05/04/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финализиране на Националната стратегия за развитие на българската култура.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
05/04/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно насърчаването и развитието на библиотечния сектор.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Българска библиотечно-информационна асоциация"(член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение "Българска библиотечно-информационна асоциация"(член на УС)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Емил Димитров Милков - съпруг: Техком ООД; Техстрой Инженеринг ЕООД; ЕСДИ ООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма