КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ

  • Дата на раждане : 30/12/1968 Мадан, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimir.sabev@parliament.bg
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път III-866 Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим.
Писмен отговор на 27/04/2018.
12/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт и рехабилитация на участък от път III-8652, от гр. Неделино до връзката с път III-867.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - МБАЛ АД гр. Смолян (председател на борда на директорите)
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Гавриел Борисов Апостолов - социална икономика
  • Дарина Ефремова Софтева - правни и социални въпроси