АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА

  • Дата на раждане : 25/02/1972 Лом, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: anna.aleksandrova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 19/04/2019
Комисия по правни въпроси
председател 19/04/2019 - до момента
Група за приятелство България - Ирландия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Хърватия
зам.-председател 11/02/2019 - до момента
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно службата на европейската прокуратура.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно мерките, предприети от Министерството на правосъдието за противодействие на незаконната реч на омраза.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 65 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 15000 лева (потребителски кредит), 50000(ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзеенбанк (потребителски кредит); Райфайзенбанк (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Катрин Светославова Василева - технически сътрудник