КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ

  • Дата на раждане : 06/03/1965 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kalin.popovski@parliament.bg
13/09/2019
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите относно термичното третиране на отпадъци в страната.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - "УМБАЛ Д-р Георги Странски" Плевен (председател на съвета на директорите до избирането му)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - "УМБАЛ Д-р Георги Странски" Плевен (председател на съвета на директорите до избирането му)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 126 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 50000 лева (ипотечен кредит); 76000 (финансов лизинг)
Име на банката/Кредитната институция - Алианц (ипотечен кредит); Райфайзенбанк (финансов лизинг)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Албена Иванова Кърпачева - Балчева - социални дейности и здравеопазване
  • Емил Русанов Трифонов - социалната сфера
  • Цветан Иванов Миньовски - икономическите въпроси и сигурността