КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

  • Дата на раждане : 27/02/1976 Луковит, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kalin.vasilev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - 20/09/2018
44-то Народно събрание
член 12/10/2018 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 12/10/2018 - до момента
Комисия по отбрана
член 26/10/2017 - 20/09/2018
Комисия по отбрана
член 18/10/2018 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 10/12/2018 - до момента
07/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно доставка и разпределение на нова техника за пожаробезопасност в РС "ПБЗН", гр. Луковит.
Писмен отговор на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Община Луковит изявява желание да се ангажира с дългосрочно стопанисване и управление на пещерите от Карлуковски карстов комплекс / Темна дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушка дупка/.
Писмен отговор на 29/09/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно спешната нужда от разширяване на сградния фонд на НУ "Инж. Г.И. Вълков", гр. Луковит.
Писмен отговор на 02/02/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане ан пътна връзка на път II-35 Ловеч-Троян и път III-357 Троян-Орешак, в чертите на гр. Троян.
Писмен отговор на 27/04/2018.
23/11/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно къщата музей "В. Левски ", с. Батулци, общ. Ябланица, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно отпускане на средства за построяване на две гаражни клетки в РС "ПБЗН" гр. Луковит.
Писмен отговор на 11/01/2019.
22/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански пътища Главен път I-3 "Гара Бяла - о. п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград"; III-306 "Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Еница - Еница - Кнежа- Оряхово", и III-307 "Луковит - Дерманци - Угърчин - Микре" извън и в населените места на територията на общ. Луковит, обл. Ловеч и в частност в общинския център гр. Луковит.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Счетоводен фактор" ЕООД; Счетоводна къща "Кикокон" ООД; Счетоводна къща "Кикоком" ЕООД
ЕТ дейност - ЕТ "Кико Ком - Калин Василев" - счетоводни услуги
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 38 700
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 30000 лева (потребителски кредит); 8700 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк (потребителски кредит); Пощенска банка (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Иван Димитров Грънчаров - икономически въпроси и местно самоуправление