РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА

  • Дата на раждане : 26/07/1973 Плевен, България
  • Професия: инженер-агроном;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ralitsa.dobreva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - 20/09/2018
44-то Народно събрание
член 07/12/2018 - 05/04/2019
44-то Народно събрание
член 10/04/2019 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/04/2019 - до момента
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІІ-306 Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачище на Републикански път I-3, при с. Козар Белене, област Плевен.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно реализация на програма "Работа" през 2018 г.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 25 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 25000 лева (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Росен Жеков Добрев - съпруг: кмет на община Оряхово; Преслав Гайдарски - брат: "Евроконсулт МИГ" ООД; Петя Гайдарска - снаха: КК "Гайдарски и син"
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма