СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ

  • Дата на раждане : 13/09/1981 Айтос, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: sevim.ali@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Индия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-208 "Провадия - Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км.82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път ІІІ-7306 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - адм. граница с област Сливен и републикански път ІІІ-7006 І-7 с. Садово - адм. граница с област Сливен.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно частично изградени канализации за отпадъчни води в селата Мъглен и Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно мерки за подобряване на условията на работа и заплащане на социалните работници и служители на Дирекции "Социално подпомагане".
Отговорено в зала на 09/02/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път І-7 км. 189+300 до път ІІІ 7006 км. 202+290, от разклона за Садово и Везенково, в посока Върбица.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос", от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на общ. Руен, обл. Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.
Писмен отговор на 30/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път I-7 км 189+300 до път III-7006 км 202+290 от разклона на Садово и Везенково в посока Върбица и отварянето на Върбишкия проход за движение на МПС.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-208 "Провадия - Дъскотна - Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на общ. Руен, обл. Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно Проект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос", по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Обект на инвестицията са: "Водоснабдяване на с. Мъглен, с. Карагеоргиево и Външно водоснабдяване на с. Чукарка, общ. Айтос.".
Отговорено в зала на 05/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изградени многофункционални спортни площадки в селата Сини рид, Планиница, Просеник, Трънак и Люляково, община Руен, област Бургас.
Писмен отговор на 05/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ефективен достъп и предоставяне на консулски услуги на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 20/09/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 42 700
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 36700 лева (ипотечен кредит); 6000 лева (овърдрафт)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (ипотечен кредит); ОББ (овърдрафт)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Едиз - Ханиф Баязидов Саидов - младежките политики
  • Ружди Алириза Хасан - местно самоуправление