ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА

  • Дата на раждане : 09/06/1972 Сливен, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: desislava.taneva@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно изпълнение на ПРСР 2014- 2020 г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно изпълнение на ПМДР 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно сключени договори с възложител търговски дружества и държавни предприятия от системата на Министерството на земеделието и храните с принципал министъра на земеделието и храните в периода 26.01.2017 г. - 21.04.2017 г.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно индикативен график на оторизация на плащанията за Кампания 2016 г.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно Заповед № РД-09-361/13.04.2017 г., с която се изменя и допълва Заповед № РД09-160/28.02.2017 г, изменена със Заповед № РД-09-278/31.03.2017 г. на МЗХ.
Писмен отговор на 04/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - ПП ГЕРБ (член на контролна комисия); Сдружение "Граждани за европейско развитие на България" клон Сливен (Председател)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ПП ГЕРБ (член на контролна комисия); Сдружение "Граждани за европейско развитие на България" клон Сливен (Председател)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма