РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ

  • Дата на раждане : 12/04/1957 с. Мъдрево, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС 40 НС 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: ratalay@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Китай
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - ПП ДПС (член на ЦОБ)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ПП ДПС (член на ЦОБ)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 45 801
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (кредитна карта); 10000 евро (кредитна карта); 10000 долара (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Кредитни карти. Не е посочена кредитна институция
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Реван Рамадан Аталай - син
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Атанас Стоянов Тасев - енергетика
  • Мустафа Фахри Ахмед - регионална политика