АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ

  • Дата на раждане : 10/10/1975 Силистра, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aleksandar.sabanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Монголия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно държавен поземлен фонд на територията на общини от облсаст Силистра.
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно територия на община Тутракан.
Писмен отговор на 29/09/2017.
17/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно стратегия и действия, извършени от Министерството на транспорта относно изграждането на мост над р. Дунав при Силистра-Кълъраш.
Писмен отговор на 17/11/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неизплатени задължения на "Исперих БТ"АД, гр.Исперих към тютюнопроизводители.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажовете по черноморското крайбрежие.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно Софийската конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно речната граница между България и Румъния.
Писмен отговор на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно речната граница между България и Румъния.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състояние и собственост на бомбоубежищата на територията на Република България.
Писмен отговор на 04/05/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно спечелени конкурси по мярка "Училищно мляко".
Писмен отговор на 27/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно нападение на дървесни видове от вредители.
Писмен отговор на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно нападение на дървесни видове от вредители.
Писмен отговор на 21/09/2018.
16/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно речната граница между България и Румъния.
Писмен отговор на 16/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мери и пасища в област Силистра.
Писмен отговор на 11/01/2019.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно речната граница между България и Румъния.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
12/04/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мост на р. Дунав между Силистра и Кълъраш.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
21/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно финансиране на мерки в сектор "Отпадъци".
Писмен отговор на 21/06/2019.
22/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изграждане на индустриален парк Силистра.
Отговорено в зала на 22/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Алфамаг" ООД, "Тератрейд България" ООД, "Сф Агро" ЕООД, "Даназ" АД, "Сф Груп" АД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Добруджански юнак - 96"; Сдружение "спортен клуб десет"; Сдружение "Общински футболен клуб доростол"; Сдружение "Гражданско единство"; "Спортен клуб Силистра ИПСЦ"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Алфамаг" ООД, "Тератрейд България" ООД, "Сф Агро" ЕООД, "Даназ" АД, "Сф Груп" АД
ET дейност в миналото (12 мес.) -
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение "Добружнски юнак - 96"; Сдружени "спортен клуб десет"; Сдружение "Общински футболен клуб общински футболен клуб доростол"; Сдружение "Гражданско единство"; "Спортен клуб Силистра ИПСЦ"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Николай Александров Сабанов - баща - "Добруджанска земя" ООД; "Алфа Маг" ООД; "Агрогард - С" ООД; "Сф Груп" АД; ЕТ "Агрогард - Николай Сабанов" ; Янка Йорданова Сабанова - майка - "Добруджанска земя " ООД; "Алфа Маг" ООД; "Агрогард - С" ООД; "Тератрейд България" ООД; "Сф Агро" ЕООД; ЕТ Агрогард - Янка Сабанова; "Сф Груп" АДНиколай Александров Сабанов няма баща няма "Добруджанска земя" ООД; "Алфа Маг" ООД; "Агрогард няма С" ООД; "Сф Груп" АД; ЕТ "Агрогард няма Николай Сабанов" ; Янка Йорданова Сабанова няма майка няма "Добруджанска земя " ООД; "Алфа Маг" ООД; "Агрогард няма С" ООД; "Тератрейд България" ООД; "Сф Агро" ЕООД; ЕТ Агрогард няма Янка Сабанова; "Сф Груп" АД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма