ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ

  • Дата на раждане : 22/07/1969 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dilyan.dimitrov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно контрола на движението на рискови стоки и товари.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път III-112 Дъбова махала-Монтана, в обл. Монтана.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейностите по обновяване и модернизиране на сградите на полицията и службите за пожарна безопасност, за периода от месец май 2017 г. до месец март 2018 г.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 339 968
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 40000 евро (ипотечен кредит); 5000 евро (кредитна карта); 1000 евро (кредитна карта); 250000 (не е видима посочена парична единица; ипотечен кредитНямасъдлъжник)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (ипотечен кредит); Райфайзенбанк (кредитна карта); УниКредит Булбанк (кредитна карта); УниКредит Булбанк (ипотечен кредит-съдлъжник)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ваньо Христов Йорданов - технически сътрудник
  • Павлина Първанова Алексиева - регионална политика
  • Цветелина Иванова Джурина - местно самоуправление