ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ

  • Дата на раждане : 20/06/1980 Ловеч, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: ivan.mihovski@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Египет
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Катар
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Палестина
зам.-председател 27/09/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласни пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа на България.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане ан пътна връзка на път II-35 Ловеч-Троян и път III-357 Троян-Орешак, в чертите на гр. Троян.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма.
Писмен отговор на 27/04/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилни жилищни сгради в обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на нов мост над р. Бели Осъм, гр. Троян, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 16 527
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 16527 (остатък от кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (остатък от кредит в размер на 25000 лева)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Даниела Миховска - съпруга: "Миховски Авто" ООД; Румяна Марковска - майка: "Миховски Авто" ООД; "МД Тийм" ООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Елка Симеонова Баръмова - медийна политика и връзки с обществеността
  • Менко Петров Менков - правни въпроси