АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ

  • Дата на раждане : 07/07/1980 Силистра, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: altimir.adamov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно службата на европейската прокуратура.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 60 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 60000 лева (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк (кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Боряна Юлиянова Генова - икономиката и правните въпроси
  • Стефан Иванов Дедев - вътрешна сигурност и обществен ред