КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

  • Дата на раждане : 21/11/1982 София, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krum.zarkov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно нарушенията, свързани с провеждане на изборите на 26.03.2017г..
Писмен отговор на .
Питане към Мария Павлова, служебен министър на правосъдието относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния Доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Писмен отговор на .
02/06/2017
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно задръствания около ГКПП Дунав мост.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проблем с електричеството в гр. Глоджево, общ. Ветово.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Русе.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й.
Писмен отговор на 27/10/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по спиране на делата за т.нар. "царски имоти".
Отговорено в зала на 01/12/2017.
24/11/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обири и вандалщина в местност "Одяланика" (Капаклийка), с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размера на задълженията на община Русе от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 01/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки, свързани с решаване на въпроса за повече българска музика в радиоефира.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и готовността на Агенцията по вписванията за поддържането му.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно почистване коритото на р. Шипа в участъка й, преминаващ през с. Дряновец, община Бяла, област Русе.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
01/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средствата и дейността на Фонд "Радио и телевизия".
Писмен отговор на 01/06/2018.
27/07/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите спрямо Фонд "Радио и телевизия".
Отговорено в зала на 27/07/2018.
12/10/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финансовите трудности на Държавна опера - Русе и мерките за тяхното преодоляване.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно изпълнението на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ" по приоритетна ос № 3 "Прозрачна и ефективна съдебна система", в частта му разработване и внедряване на софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ.
Писмен отговор на 26/10/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе.
Отговорено в зала на 16/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 30/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно средства по програма "Околна среда" за чистотата на атмосферния въздух в Русе.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изгаряне на "RDF" за производство на електрическа и топлинна енергия в "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Отговорено в зала на 14/06/2019.
05/07/2019
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно икономическия модел, действащ в България и необходимостта от неговата промяна.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
28/06/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно изпълнението на проект "Нова концепция за наказателна политика".
Отговорено в зала на 28/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно изпълнението на проект "Модернизиране на пенитенциарната система в България".
Отговорено в зала на 28/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно трудности при извършването на одит, тестване и сертификация на машините за гласуване, използвани при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Център за конституционни изследвания"; БСП; Сдружение на собствениците бул. Дондуков №21-23
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение "Център за конституционни изследвания"; БСП; Сдружение на собствениците бул. Дондуков №21-23
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 117 350
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 60000 евро (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Александър Григоров Петров - изборното законодателство
  • Георги Илиев Хаджийски - законодателство и организационни въпроси
  • Николай Боянов Маринов - икономическата политика