СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА

  • Дата на раждане : 09/06/1969 Горна Оряховица, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Австралия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Еквадор
председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно реализация на програма "Работа" през 2018 г.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
08/02/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г..
Отговорено в зала на 08/02/2019.
19/04/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
Писмен отговор на 19/04/2019.
17/05/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
27/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно промените, свързани с осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи през отоплителен сезон 2019 - 2020 г.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
25/01/2019
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 25 197
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 5892 лева (ипотечен кредит); 5000 лева (кредитна карта); 7314 евро (лизинг автомобил)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (ипотечен кредит); ОББ (кредитна карта); И Ар Би Лизинг (лизинг автомобил)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма