ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ

  • Дата на раждане : 09/03/1969 с. Подайва, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ihsan.hakka@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Туркменистан
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Япония
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІІ-702 "Пристое-Подайва-Къпиновци-Лъвино-Исперих от км 2+000 до км 22+125.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки срещу замърсяването на въздуха в гр. Разград.
Писмен отговор на 12/10/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 7 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 7000 лева
Име на банката/Кредитната институция - Пощенска банка
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Илхан Халил Хаккъ - брат: земеделски производител
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Мюмюн Сали Мюмюн - младежки политики
  • Рушен Мехмед Риза - икономически въпроси