ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

  • Дата на раждане : 27/08/1963 Ямбол, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dora.hristova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 22/11/2017 - до момента
29/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблем при заплащането на средства, разходвани по клинични пътеки от общинските болници.
Отговорено в зала на 29/03/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - "Сити" ООД (управител)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Кръстина Димитрова Стоянова; Стоян Минков Христов; Невена Минкова Христова; Руси Стоянов Русев; Кристина Русева Русева; Десислава Русева Русева; Елена Димитрова Вълкова; Дияна Георгиева Динкова; Въльо Георгиев Динков; Ваня Георгиева Минчева; Иванка Кунева Велчева; Милен Желязков Русев; Иван Желязков Русев; Иван Христов Русев; Крисларос ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - До 19.04.2017 е била управител на "Сити" ООД. След тази дата е заличена от Търговския регистър и несъвместимостта е отстранена
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Крум Огнянов Маноилов - вероизповеданията и правата на човека
  • Юлиян Стоилов Николов - икономическото развитие