ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ

  • Дата на раждане : 08/08/1960 Асеновград, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Великобритания
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно тревожни демографски тенденции в България.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 26/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно функционирането на системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци.
Писмен отговор на 29/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на В и К сектора за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с област Смолян.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 12/10/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 205 361
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 156466 лева (заем от физичеко лице); 48895 лева (лизинг)
Име на банката/Кредитната институция - Венцислав Йорданов Каймаканов (заем от физическо лице); Еуратек Ауто"(лизинг)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Сами Джевдет Чакъров и свързаното с него дружество БК - България ООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ваня Страхилова Иванова - икономика
  • Татяна Василева Петкова - екология и еврофондове