БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ

  • Дата на раждане : 02/07/1965 Петрич, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС 43 НС
  • E-mail: boris.yachev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "Обединени патриоти"
секретар на ПГ 07/06/2017 - 09/07/2019
Парламентарна група "Обединени патриоти"
зам.-председател на ПГ 09/07/2019 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Португалия
председател 23/06/2017 - до момента
27/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейност на инсталация за производство на електроенергия от биологични отпадъци с.Труд област Пловдив.
Писмен отговор на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно дейност на биоцентрала в землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разрешително за водовземане на кариерата в с.Куртово Конаре, с концесионер "Персеник Инвест" ООД.
Писмен отговор на 23/02/2018.
08/06/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно дейността на кариера в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски.
Писмен отговор на 08/06/2018.
31/07/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно насърчаване на Черноморския туризъм.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
15/11/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обявения фалит на британския туроператор "Томас Кук".
Писмен отговор на 15/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 50 852
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 26000 евро (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма