ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА

  • Дата на раждане : 14/05/1974 Карлово, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: veska.nencheva@parliament.bg
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Карлово.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на боровата гора на град Карлово.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на общ. Лъки.
Писмен отговор на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
23/02/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно читалищната дейност в с. Каравелово, община Карлово.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно системно унищожаване на ниви и селскостопанска продукция от пасищни животни.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно гроба на Св. Константин-Кирил Философ, базиликата "Сан Клементе", Рим.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възстановяване на покривите на киносалона, на караулното помещение и на два склада във военно формирование 22680 - гр. Карлово.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас.
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство.
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансовото състояние на "Вазовски Машиностроителни заводи" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обслужване на пациенти, нуждаещи се от АГ помощ в Карлово и областта.
Писмен отговор на 27/07/2018.
23/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно ситуацията на пазара на розово масло в страната.
Писмен отговор на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблем на некачествено извършените строително-монтажни работи при изпълнение на обект-саниране по проект "Енергийно обновяване на българските домове" на жилищна сграда, находяща се на гр. Карлово, ул. "Стряма" № 24.
Писмен отговор на 07/12/2018.
01/02/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно броя на пътнотранспортните произшествия на републикански път І-6, на територията на с. Кърнаре, общ. Карлово.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно броя на пътнотранспортните произшествия на общински път PDV 1360, участък с. Войнягово - с. Климент.
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряването на безопасността на движението по републикански път І-6 на територията на с. Кърнаре, общ. Карлово.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
28/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно здравните изисквания към устройството на обществените перални.
Писмен отговор на 28/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно полицейски участък в с. Розино, общ. Карлово.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно одобрени училища по Национална програма "Роден език и култура зад граница".
Писмен отговор на 26/07/2019.
13/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на розопроизводителите.
Писмен отговор на 13/09/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
08/11/2018
09/11/2018
31/05/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Пламен Василев Славов - образованието и местната политика