ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ

  • Дата на раждане : 30/03/1969 Пловдив, България
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.georgiev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Азербайджан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Либерия
председател 03/11/2017 - до момента
20/10/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно основен ремонт на стадион "Пловдив" в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на път II - 58 Асеновград - Кърджали, участък Асеновград - с. Новаково.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите ветерани от войните и прокарването на конкретни законодателни инициативи.
Писмен отговор на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътната маркировка и пътните знаци на територията на обл. Пловдив и страната.
Писмен отговор на 24/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно държавни обекти с културно предназначение на територията на община Пловдив.
Писмен отговор на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно поддържането на Националната телефонна линия за пострадали от домашно насилие.
Писмен отговор на 23/02/2018.
20/04/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно имотите на българските представителства в Нигерия и Гана.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно средства за ремонт на пловдивски училища, чиито сгради са паметници на културното наследство.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно охрана на българската граница от военнослужещи.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на обходен път Гурково.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Военно-почивен дом "Витоша".
Писмен отговор на 27/04/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно служебно облекло и обувки за служителите на МВР.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно оборудването с офис техника в системата на МВР.
Писмен отговор на 22/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак.
Писмен отговор на 06/07/2018.
28/09/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно процедура на Министерството на отбраната за осигуряване летателната годност на самолети Су-25 К/УБК.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно Държавната агенция за закрила на детето.
Писмен отговор на 09/11/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ-82 Боровец - Радуил - Костенец, наложителни ремонтни дейности в участъка между км 18 - 28.
Отговорено в зала на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансовото състояние на "Авионамс" АД Пловдив.
Отговорено в зала на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовката и обезпечаването на зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на зимните курорти в страната.
Писмен отговор на 21/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изграждането на нов национален футболен стадион.
Писмен отговор на 15/02/2019.
28/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно завода за преработка на какаови зърна "АЛКАО" ЕООД - гр. Първомай.
Отговорено в зала на 28/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно придобиване на българско гражданство.
Писмен отговор на 21/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от сериозни и радикални реформи в структурата и организацията на работата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
Отговорено в зала на 31/07/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 9 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 7000 (кредитна карта); 2000 (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка (кредитна карта); Първа инвестиционна банка (кедитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Апостол Лъчезаров Апостолов - бюджетни , финансови и законодателни въпроси
  • Георги Иванов Колев - законодателство
  • Димитър Ганчев Пелов - земеделските въпроси