МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ

  • Дата на раждане : 14/06/1960 Асеновград, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: manol.genov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Сирия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и действията на Министерския съвет на Република България за нейното продължаване.
Писмен отговор на 04/05/2017.
16/06/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Закона за водите, във връзка с провежданата реформа в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" и одобряването на бизнес плановете на ВиК - операторите за новия регулаторен период - 2017 - 2021 г.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение при км 0+189.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътни участъци от републикански път І-8 София - Пазарджик.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Мечка, на автомобилен път Е80.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение мост на третокласен път ІІІ-667 Първомай - Поройна - Асеновград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на мост, свързващ ул."Копривщица" и бул."България" - гр.Пловдив.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изоставане от страна на общините в изработването и приемането на общи устройствени планове.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пътно-транспортни произшествия на околовръстен път гр.Пловдив, включващ път III-805, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян (км 0+000 до км 14+750).
Писмен отговор на 13/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на електронна система за събиране на тол-такси.
Писмен отговор на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширение на околовръстен път на гр. Пловдив от ПВ "Царацово" до връзката с пътя Пловдив - Асеновград.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на зимното поддържане и снегопочистването на републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на общ. Лъки.
Писмен отговор на 24/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно утвърдени приоритети за финансиране от ПУДООС в сектор "Управление на водите".
Писмен отговор на 19/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сопот през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Куклен през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Стамболийски през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Перущица през 2017 г..
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Кричим през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Хисар през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Съединение през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Садово през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Родопи през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Раковски през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Първомай през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Марица през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Лъки през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Карлово през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Брезово през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Калояново през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Асеновград през 2017 г.
Писмен отговор на 02/02/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11/23.01.2018 г. на МС от ВиК оператора на общ. Ракитово ВКТВ - ЕООД.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България.
Писмен отговор на 20/04/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от изграждане на ново пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път III-667, Плодовитово - Първомай - Асеновград, поради лошото конструктивно състояние на съществуващия мост и силно ограничената му товароносимост.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно задължително писмено съгласуване на международни инициативи на общините с Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно оценка и провеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
29/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансовото състояние на "Вазовски Машиностроителни заводи" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/2013 г.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
29/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно размера на събраните екотакси за новорегистрирани МПС и техния брой за 2017 г..
Писмен отговор на 29/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширение на Голямоконарско шосе, свързващо АМ "Тракия" с гр. Пловдив.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътното платно, след рехабилитацията на 20 км, отсечка от път III-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение, при км 0+189.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
06/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно констатирани отклонения в качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди.
Писмен отговор на 06/07/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние на съоръженията (мостове и тунели) по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас и автомагистралите.
Писмен отговор на 26/10/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно броя и размера на финансовите корекции по ОПРР 2014 - 2020 г. и конкретните общини, на които са наложени тези корекции.
Писмен отговор на 23/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно броя и размера на финансовите корекции по ОП "околна среда 2014-2020 г." и конкретните общини на които са наложени тези корекции.
Писмен отговор на 16/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблем на некачествено извършените строително-монтажни работи при изпълнение на обект-саниране по проект "Енергийно обновяване на българските домове" на жилищна сграда, находяща се на гр. Карлово, ул. "Стряма" № 24.
Писмен отговор на 07/12/2018.
23/11/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, приемането и влизането в сила на Общи устройствени планове (ОУП).
Отговорено в зала на 23/11/2018.
14/12/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
25/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвени доклади и анализи с оценка за актуалното експлоатационно състояние на съоръженията (мостове, тунели и виадукти) по републиканската пътна мрежа - пътищата от І, ІІ и ІІ клас и автомагистралите.
Писмен отговор на 25/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно разкриване на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", с капацитет 30 места в гр. Асеновград, считано от 01.04.2019 г. като държавно делегирана дейност.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектирането и изграждането на път ІІІ-8611, с. Загражден, общ. Баните до с. Белица, общ. Лъки.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пътнотранспортни произшествия на околовръстен път гр. Пловдив, включващ път III-805, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Смолян (км 0+000 до км 14+750).
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пловдив и Пловдив-град.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Шумен.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от разширение на околовръстен път на гр. Пловдив, включващ път III-805, участък от път I-8 Пазарджик - Пловдив - пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян (км 0+000 до км 14+750).
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно откриване на консулство на Република България в гр. Барселона, провинция Каталуния, Кралство Испания.
Писмен отговор на 01/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пропускателната способност на ГКПП "Маказа" при засиления автомобилен трафик и пътникопоток през летните месеци.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нарушения при предоставяне на социални услуги, изразяващи се в събиране на подписи на ползвателите на услугите за партийни цели.
Писмен отговор на 05/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно пожар при нерегламентирано съхранение на отпадъци в сервитута на АМ "Струма".
Отговорено в зала на 13/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините Асеновград, Брегово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря към 30.06.2019 г..
Писмен отговор на 13/09/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от разширение на околовръстен път на гр. Пловдив, включващ път III-805, участък от път I-8 Пазарджик - Пловдив - пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян (км 0+000 до км 14+750).
Отговорено в зала на 29/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 100 049
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (кредитна карта); 42844 евро (ипотечен кредитНямасъдлъжник 1/4); 6253.08 лева (лизинг)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредитна карта); Пиреос (ипотечен кредит-съдлъжник 1/4); Мото-Пфое (лизинг)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Петър Василев Мутафчиев - законодателството и в 17-и Пловдивски МИР
  • Петя Георгиева Пищронова - Стоянова - подпомага дейността на н.п. към КРПБМС и КОСВ