МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ

  • Дата на раждане : 16/01/1976 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mladen.shishkov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път II -58 Кърджали - Асеновград.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кръгово кръстовище на път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград".
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно наличие на криминални регистрации на заместник кмета на община Сопот..
Писмен отговор на 04/05/2018.
08/03/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно спортната инфраструктура за лека атлетика.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Масив-4" ООД (50%=2500 лв); "Екострой" ООД (дялово участие на Масив-4 с 33%)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Спортен клуб "Ин-Ян" Раковски; Читалищно настоятелство към НЧ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Раковски; Волейболен клуб "Раковски"; Тенис клуб Раковски; Обществен съвет за спасение на Раковски
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Масив- 4" ООД; "Екострой" ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Спортен клуб "Ин-Ян" Раковски; Читалищно настоятелство към НЧ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Раковски; Волейболен клуб "Раковски"; Тенис клуб Раковски; Обществен съвет за спасение на Раковски
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Снежана Иванова Шишкова - съпруга: собственик и управител на Масив-4 ООД, гр. Раковски; Мария Николома Шишкова-Чонкова - сестра: собственик и управител на Масив-4 ООД, гр.Раковски
Не заема несъвместима длъжност -
Не извършва несъвместима дейност -
Друга информация -
Влог/депозит/дебитна карта -
  • Илия Василев Кирчев - икономическа политика
  • Рангел Георгиев Матански - земеделие
  • Светослав Иванов Фъсов - регионална политика