АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ

  • Дата на раждане : 13/10/1981 Стара Загора, България
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aleksandar.sidi@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - 11/10/2018
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
зам.-председател 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - Израел
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Чили
председател 21/11/2019 - до момента
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно поредния битов инцидент в с. Розино.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
13/09/2019
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите относно термичното третиране на отпадъци в страната.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Член на УС на фондация "ВМРО"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Любомир Емилов Милошев - неправителствените организации
  • Петар Колев Колев - неправителствени организации