ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА

  • Дата на раждане : 27/10/1991 Пловдив, България
  • Професия: мениджър;политолог;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: teodora.halacheva@parliament.bg
19/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Проект за изменение на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Писмен отговор на 19/05/2017.
09/06/2017
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.
Отговорено в зала на 09/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Дом на културата на железничарите "Гео Милев" - Пловдив.
Писмен отговор на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно проект "Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България".
Писмен отговор на 07/07/2017.
30/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Център за настаняване от семеен тип за деца в гр.Карлово.
Писмен отговор на 30/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нормалното функциониране на Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно професионална квалификация на служителите в Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр. Карлово.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно аспекти от изпълнението на проект "Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; последно изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; последно изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.
Писмен отговор на 28/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта "Син кит".
Отговорено в зала на 19/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно инвалидните пенсии на работещи граждани с увреждания.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно мерки на държавата за закрила на децата на българските емигранти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно постигнатите резултати на мобилните екипи за привличане на отпадналите от училище деца.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно състоянието на спортните бази в държавните училища.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно мерки за превенция срещу явлението "деца да раждат деца".
Отговорено в зала на 19/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно финансова обезпеченост на Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема" в гр. Габрово.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема", гр. Габрово.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пътно-транспортни произшествия на територията на гр. Пловдив.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерки на Министерство на вътрешните работи във връзка с нарастване на броя на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно престъпления, извършени от деца през 2015, 2016 и 2017 г..
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно злоупотреби с деца и детски образи в рекламни съобщения и клипове.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно средства за ремонт на пловдивски училища, чиито сгради са паметници на културното наследство.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възпитателните училища интернати (ВУИ) и Социалните педагогически интернати (СПИ) в Република България.
Писмен отговор на 01/06/2018.
05/10/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.
Писмен отговор на 05/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно състояние на спортните бази в училищата на територията на Пловдив област.
Писмен отговор на 05/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно Държавната агенция за закрила на детето.
Писмен отговор на 09/11/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно превенция на разпространението и употребата на т.нар. "дизайнерски дроги".
Отговорено в зала на 26/10/2018.
14/12/2018
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно Националната стратегия за детето, готовност за приемане на новия стратегически документ.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно инициативата "Пловдив - европейска столица на културата 2019".
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инициативата "Пловдив - европейска столица на културата 2019".
Писмен отговор на 21/12/2018.
25/01/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 - 2020).
Писмен отговор на 25/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно специалистите, изготвящи съдебно-психологична експертиза.
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно инцидентите и нещастните случаи на обгаряне на жп гари в страната.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно проект "Небет тепе" в общ. Пловдив.
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изграждането на нов национален футболен стадион.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно процента на българските деца, които живеят в бедност.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно решенията на ТЕЛК и правото на труд.
Писмен отговор на 01/03/2019.
26/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно Националната програма "Работа на полицията в училищата - Ваканция здравей! Да играем безопасно!".
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно разпространението на информация за самоличността на детето, "вербувано" от ИДИЛ.
Писмен отговор на 26/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно превенция на разпространението в публичното пространство на реклами на нелицензирани детски градини.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно български документи за самоличност, организация в МВР за бързо и качествено обслужване.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно достъп на деца до електронни цигари.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно инициативата "Пловдив - европейска столица на културата 2019 г.", ефект за туристическия бранш в Пловдив и областта.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно резултати от инициативата Европейска столица на културата, град Пловдив, 2019 г..
Писмен отговор на 08/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно отбелязването на Деня на народните будители.
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно Конвенцията на ООН за правата на детето, 30 години от нейното приемане. Действия на правителството за подобряване на политиката за децата в България.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
08/11/2018
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Теодора Иванова Грънчарова - Мурджева - законодателна сфера
  • Христо Цветанов Монов - социалната сфера, свързана с децата в риск