ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

  • Дата на раждане : 05/09/1966 Киев, Украйна
  • Професия: преподавател;социолог;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivo.hristov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - 21/11/2019
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Египет
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
02/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно намерени стари неизбухнали боеприпаси в район "Тракия", гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно ТЕЦ "АЙ И ЕС Гълъбово" /AES - Гълъбово/ и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно напрежение в НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи", гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно договор за добросъседство между Република България и Република Македония, който се подготвя за подписване на 2 август 2017 г.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно средното образование на ученици от обединените училища.
Писмен отговор на 13/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно правата на българското малцинство в Украйна.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
03/11/2017
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно политиката на Министерството на външните работи за отношенията с Руската федерация.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно признаването на българското малцинство в Република Албания.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно родната къща на писателя Димитър Талев в гр. Прилеп.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
09/02/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно ремонт на Концертна зала - гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
26/01/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно авторски колектив на новия учебник по история и цивилизация.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно случая с генералния консул на Република България в гр. Одрин (Турция), във връзка с честването на националния празник Трети март.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно политиката за развитие на двустранните отношения между Република България и Република Турция.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно скандали в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
09/11/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
18/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно акредитацията на висшите училища в Република България.
Отговорено в зала на 18/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно къща - музей на Алеко Константинов в гр. Свищов.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Български Център по Нестопанско Право" (член на УС); Фондация "Български център за пряка демокрация" (член на управителния орган)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение "Български Център по Нестопанско Право" (член на УС); Фондация "Български център за пряка демокрация" (член на управителния орган)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - Две кредитни карти в Пощенска банка на Иво Христов и съпругта му (Николета Христова). - посочени суми.
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Николета Христова - съпруга: "Ферексим" ООД (съдружник); Фондация "Сириус"(управител)
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма