СПАС ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВСКИ

  • Дата на раждане : 18/01/1953 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: spas.garnevski@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация "Адаптация Европа" приемник на Фондация "Настояще за Пловдив"; Гражданско сдружение "Разум" - Пловдив; Футболен клуб "Евроколеж" Пловдив
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Евротрейд консулт" ЕАД - Пловдив
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация "Адаптация Европа" приемник на Фондация "Настояще за Пловдив"; Гражданско сдружение "Разум" - Пловдив; Футболен клуб "Евроколеж" Пловдив
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 8 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 8000 лева (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - "Евротрейд консулт" ЕАД - Пловдив - отписан от Търговския регистър на 21.04
Влог/депозит/дебитна карта - няма