ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

  • Дата на раждане : 02/09/1967 Плевен, България
  • Професия: журналист;политолог;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: velislava.krasteva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Мароко
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Саудитска Арабия
зам.-председател 26/01/2018 - до момента
01/09/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно локация на провежданите заседания по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
14/09/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно административна сграда, ул. "Г. Бенковски" № 1-3, част от архитектурен паметник на културата от Национално значение.
Отговорено в зала на 14/09/2018.
14/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спешни мерки за решаване на проблем със запушен дренажен канал в гр. Койнаре, общ. Червен бряг, довел до наводняване на домовете на живущи в кв. "Вапцаров".
Отговорено в зала на 14/12/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - ЮЛНЦ "Задруга на пазителите на наследството" - управител; ЮЛНЦ "Група за правни и политологични изследвания" - член на УС
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ЮЛНЦ "Задруга на пазителите на наследството" - управител; ЮЛНЦ "Група за правни и политологични изследвания" - член на УС
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Денка Стефанова Василева - комуникации