ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ

  • Дата на раждане : 18/07/1946 с. Долни Вадин, България
  • Езици: руски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: chavdar.velinov@parliament.bg
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
17/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите в сектор "Пчеларство".
Писмен отговор на 17/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по мярка 6.1 от "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 19/01/2018.
30/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно регионалните експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища".
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/05/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство".
Отговорено в зала на 11/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина.
Писмен отговор на 22/06/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Партнерс Експо ООД - Плевен (управляващ съдружник - 40%; управител)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация " Еко бизнес експо Център" - управител
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 10 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Петър Илиев Дулев - регионални въпроси и законодателство