ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ

  • Дата на раждане : 01/01/1956 Монтана, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: vasil.antonov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 06/07/2018 - до момента
Група за приятелство България - Беларус
председател 23/06/2017 - до момента
19/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно стратегия за довършването на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 19/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно стратегия за завършване на проекта за строеж на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно развитието на отношенията между България и Русия в сферата на туризма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно участие на български фирми в рехабилитацията на ПАВЕЦ "Чаира".
Отговорено в зала на 16/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" на длъжности в българските затвори.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състоянието на хранителния блок във военно формирование 28880-Белене.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
03/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансова подкрепа от държавния бюджет за община Плевен, във връзка с подготовката на честванията, свързани със 140-годишнината от Освобождението на Плевен.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия и наложени административнонаказателни мерки във връзка с установени завишени стойности на нитрати и манган в питейната вода в населени места от обл. Плевен.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно доклад относно възможността за реализация на активите на АЕЦ "Белене", изготвен от Българската академия на науките.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
23/02/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика в областта на ядрената енергетика.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
16/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно заявени инвестиционни намерения за изграждане на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 16/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно осигуряване на средства за изграждане на паметник в гр. Плевен, в памет на героите от Дойранската епопея.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно бъдещето на Затвора в гр. Белене.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети действия след катастрофата на автомагистрала "Тракия".
Писмен отговор на 04/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно конкретни действия за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на р. Дунав.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Гулянци, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно участие на български шахматисти в 43-та Олимпиада по шахмат в Батуми, Грузия.
Писмен отговор на 22/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прекратено финансиране за рехабилитация на републикански път PVN II-11, в участъка от с. Милковица, през с. Долни Вит и с. Сомовит, до разклона за гр. Никопол, при с. Черковица, общ. Гулянци, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Наредба №6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България.
Писмен отговор на 28/09/2018.
23/11/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обединяване на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД в едно дружество.
Писмен отговор на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно осигуряване на средства за възстановяване на пътно съоръжение от път PVN 1188, свързващ град Червен бряг със село Горник, област Плевен.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на участък от АМ "Хемус" между Боаза и път І-5 Русе - Велико Търново.
Отговорено в зала на 21/12/2018.
25/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно постигнато натоварване на "Инсталация за компостиране" с бенефициент общ. Плевен.
Писмен отговор на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Плевен.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път на гр. Плевен, свързващ пресичането на АМ "Хемус" с път II-35 Плевен - Ловеч с републикански път I-3.
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно компенсиране на загубите на фермерите в резултат на констатирани огнища на африканска чума по свинете в селища от община Никопол и други дунавски общини в Плевенска област.
Отговорено в зала на 05/09/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно воден режим в област Плевен.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - КА - груп ООД - 99%; КА комерс ООД - 80%; КА инвест ООД - 4%; Ростов АД - 97 акции
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - КА - груп ООД; КА комерс ООД; КА инвест ООД; Ростов АД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Мирослав Костадинов Попов - правата на човека
  • Рупен Оханес Крикорян - вероизповеданията и правата на човека