АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

  • Дата на раждане : 27/07/1964 Перник, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aleksandar.aleksandrov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Чехия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно незаконен добив на въглища в гр. Перник.
Писмен отговор на 28/07/2017.
23/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път ІІІ-1003 Рударци - Кладница.
Писмен отговор на 23/04/2018.
30/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Отчета за контролната дейност на НЗОК за деветмесечието на 2018 г.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отпуснати 30 млн. лв. за лечебни заведения.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път III-1003 Рударци - Кладница.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Прима ООД Дупница
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Вяра Михайлова Церовска - здравеопазването и социалната политика
  • Пламен Николов Механджийски - право
  • Росица Милчова Рангелова - социалната политика и здравеопазването