КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ

  • Дата на раждане : 06/01/1951 София, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: krasimir.velchev@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно незаконен добив на въглища в гр. Перник.
Писмен отговор на 28/07/2017.
23/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път ІІІ-1003 Рударци - Кладница.
Писмен отговор на 23/04/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - КРАВЕЛ ЕООД - 100%
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - КРАВЕЛ ЕООД - 100%
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма