СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ

  • Дата на раждане : 20/01/1974 с. Драгиново, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС
  • E-mail: s.kichikov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Белгия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви.
Писмен отговор на 21/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно декларирани намерения за намаляване на административната тежест и изискуеми документи за издаване на свидетелства за съдимост на граждани.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
05/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път ІІІ-379 /Пещера - Батак/ с. Нова махала - м. Вълча поляна от км 0+000 до км 10+051.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
10/05/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път III-843 Велинград - Сърница - обл. Смолян от км 0+000 до км 47+855.
Отговорено в зала на 10/05/2019.
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Футболен клуб "Чепинец" - Велинград
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 10 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Димитър Иванов Григоров - икономическа политика и финанси